DET PRAKTISKE

Denne side indeholder en række praktiske oplysninger, som du skal kende, når du skal tage et kørekort.

Første gang til teori, vil du få en del oplysninger, som vil gøre det lettere at danne sig et overblik.
Har du spørgsmål inden start, skal du endelig kontakte os – vi vil gerne hjælpe. Se menupunktet Kontakt

Tilmelding
Find en ønsket startdato i menupunktet Holdstart. Denne dato må tidligst være 3 måneder før personen fylder 17 år.

Tilmeld dig et kursusforløb i menupunktet Tilmelding ​I løbet af et par dage, vil du få en bekræftigelse – ellers ring 3025 1087

Udarbejdelse af lektionsplan
Der anvendes lektionsplaner i 2 eksemplarer (en til kørelæreren og en til eleven) så du hele tiden kan følge med i, hvad der er gennemgået af obligatorisk stof og ikke mindst, hvad der mangler, for at blive fuldt forsvarlig uddannet. Lektionsplanen underskrives løbende, når de enkelte lektioner er gennemført.

Førstehjælpskursus
Et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus er en obligatorisk del af at tage et kørekort. Beviset gælder i 1 år. God idé at erhverve inden start, men ikke et krav. Få dig tilmeldt et kursus, der kan være ventetid på et kursus.

Lægeerklæring
Du skal have en lægeerklæring hos din egen læge som bevis for, at du fysisk og psykisk er egnet til at køre bil. Erklæringen gælder i 6 mdr. Kan evt. erhverves inden start.

Ansøgning om kørekort
Når du er startet undervisningen, skal du ansøge om at få et kørekort. Du får en ansøgningsblanket af din kørerlærer og vi hjælper med at udfylde det. Husk du skal have taget et pasfoto!!

Se evt. detaljer vedr. ansøgning om kørekort på Trafikstyrelsens hjemmeside og Vejle Kommunes hjemmeside.

Betaling til Det Offentlige
Du skal betale prøvegebyr til staten (1000,-) for at kunne gå til prøve. Jeg oplyser om hvordan. Består du begge prøver første gang, skal der kun betales en gang.

Teoriundervisning
Teoriundervisningen foregår i små hold i hyggelige lokaler tæt på centrum i Vejle eller i Jelling. Undervisningen vil tage udgangspunkt i både tavleundervisning og billeder. Vigtigst er det dog, at der er plads til dialog og til at uddybe de spørgsmål, der så ofte opstår, når man skal tage kørekort. Vi mennesker lærer og opfatter på vidt forskellige måder, og derfor er det vigtigt for mig, at undervisningen bliver tilpasset den enkelte elev, og at der er tid til alle. Desuden får I adgang til et online teoriprogram, så I har mulighed for at træne derhjemme.

Køreundervisning
Køretimerne planlægges, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Hermed sikres det, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre.

Teoriprøve
Din kørelærer tilmelder dig en teoriprøve tidligst 1 måned før du bliver 17 år.

Gebyret for teoriprøven skal være betalt, for at vi kan bestille en prøve.

  • Køreprøve
    Din kørelærer tilmelder dig en køreprøve.
  • Inden køreprøven bestilles skal teoriprøven være bestået.
  • Du skal være fyldt 17 år inden køreprøven.
  • Godkender den køresagkyndig din køreprøve er du bestået!
  • Herefter udstedes et midlertidigt kørekort. Det endelige kørekort fremsendes senere til dig.

Og herefter…
Når du har erhvervet kørekort kommer det spændende! – Du må køre bil!

Men husk, at du stadig er nybegynder! – Det er først nu, at du kan indøve rutine, så du bliver en god bilist!

LINKS

OPLYSNINGER OM RELEVANTE HJEMMESIDER: